Vũ Mạnh Quân

페이지 정보

Name HANA Academy Comment 0 Hit 6,592 Date 19-09-06 11:14

본문

Name: Vũ Mạnh Quân
Age: 12
School: HANA
Course: GENERAL ESL
Time: 4 Tuần

Con tên là Vũ Mạnh Quân, tên tiếng Anh của con là Jack Vũ, 12 tuổi. Con cùng mẹ con đã đăng ký học 4 tuần tiếng Anh giao tiếp tại Học viện HANA. Thời gian học tại HANA là quãng thời gian thú vị nhất của con. Ở đây, con được học và nói chuyện tiếng Anh với các thầy cô trong mọi tiết học. Con cảm thất thật thích thú khi gặp một vấn đề các thầy cô luôn giải thích cho con rất rõ ràng bằng tiếng Anh để con hiểu và nhanh chóng con có thể nâng cao được khả năng tiếng Anh của mình. Hiện giờ con cảm thấy rất tự tin về trình độ nghe hiểu tiếng Anh của mình. Mặc dù ở Việt Nam con học trong môi trường quốc tế nhưng chỉ mấy tuần học ở HANA con cảm thấy khả năng tiếng Anh của mình tiến bộ nhanh hơn cả năm con học ở trường.
Trường HANA có một bể bơi lớn và sạch, con và bạn con thường bơi lúc chiều tối. Con rất thích bơi lội vì nó giúp con cảm thấy vui và thư giãn. Các món ăn canteen trong trường HANA cũng rất ngon và có nhiều món ăn từ các quốc gia khác nhau nhưng con nghĩ trường cần bổ sung thêm nhiều rau xanh  cho thực đơn hơn.
 
Các thầy cô của HANA rất vui tính và nhiệt tình. Họ luôn giúp con khi con có khó khăn trong việc học, đặc biệt là cô Karl Justin. Con muốn gửi lời cám ơn các thầy cô và hy vọng năm sau gặp lại các thầy cô!!! “Con cám ơn các thầy cô nhiều”

My name is Vu Manh Quan, my English name is Jack Vu, 12 years old. I and my mom studied English together in HANA Academy for 4 weeks. HANA's study time is the our best memory. Here, I can learn and speak English with teachers in every class. I feel really excited when I have a problem that teachers always explain to me very clearly in English so I can understand and quickly I can improve my English ability. Now I feel very confident about my English level. Although in Vietnam I study in an international school, but only a 4 weeks at HANA, I feel my English is improving faster than 1 year I went to my school.
HANA has a large and clean swimming pool, I and my friends often swim in the evening. I love swimming because it helps me feel happy and relaxed. The canteen dishes in HANA school are also very good and there are many dishes from different countries but I think the school needs to add more vegetables for the menu.

The teachers of HANA are very funny and enthusiastic. They always help me when i have difficulties in studying, especially Ms. Karl Justin. I would like to thank to all HANA teachers and hope to see them next year !!! Thank you so much !